Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego

ilustracja

W dniach 17-18 grudnia br. w Brennej odbyło się ostatnie w 2018 roku posiedzenie wyjazdowe Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej .

Podsumowano mijający 2018 rok. Omówiono szereg zagadnień z bieżącej problematyki m.in dotyczącej funkcjonowania Funduszu Ochrony Prawnej oraz z zakresu ochrony danych osobowych /RODO /-gdzie przeprowadzono szkolenie tematyczne -zakończone stosownym certyfikatem.

W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie kol.Rafał Jankowski. Zrelacjonował prowadzone negocjacje i scharakteryzował podpisane porozumienie ze stroną rządową. W tym miejscu wartym podkreślenia pozostaje fakt, iż jest to porozumienie, które nie tylko nie zamyka, lecz wprost przeciwnie otwiera dalszą drogę do rozmów z ministrem w sprawie postulatów na “dziś” nie załatwionych m.in dot.art.15 a. Odniesienie znalazła zakończona ogólnopolska akcja protestacyjna i udziału w niej naszego zarządu.

Słowa podziękowania skierowano do wszystkich policjantek, policjantów, zrzeszonych i niezrzeszonych pracowników cywilnych,emerytów ze śląska, którzy byli zaangażowani w protest ale i także dla tych którzy pełnili służbę w jednostkach zachowując podstawową ciągłość ich funkcjonowania.

Wieczorem odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne, z udziałem kol.Rafała Jankowskiego, koleżanek i kolegów z Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego oraz zaproszonych gości z województwa i kraju.

 • Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Poznaniu kol.Andrzej SZARY
 • Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Krakowie kol.Grzegorz GUBAŁA
 • Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Lublinie kol.Artur GARBACZ
 • Przewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów w SP Katowice kol.Grzegorz ŁAGÓDKA
 • Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Poznaniu kol.Błażej DULAT
 • Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Lublinie kol.Dariusz MICHAJŁOW
 • Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Lublinie kol.Andrzej WÓJCIK
 • Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Lublinie kol.Michał SAWICKI
 • Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Kielcach kol.Andrzej ŚCIBISZ
 • Przewodnicząca KK Związku Zawodowego Pracowników Policji kol.Danuta HUS
 • Przewodnicząca Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZ Pracowników Policji w Katowicach kol.Alicja ZAJĄC
 • Przewodniczący ZZ Kadra woj.śląskiego kol.Jacek ZAJĄC
 • Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Warszawie kol.Antoni DUDA
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach kol.Bartłomiej KACZKA

Z ramienia kierownictwa służbowego KWP w Katowicach na uroczystość wigilijną przybyli;

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp.Krzysztof JUSTYŃSKI i Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp.Piotr KUCIA oraz wybrani naczelnicy Wydziałów KWP ściśle współpracujący z naszą organizacją, a także zaproszeni przez Zarządy Terenowe naszego garnizonu Komendanci Miejscy lub Powiatowi.

Oprawę duchową naszej uroczystości zapewnił ks.kapelan Mariusz OLEJNIK

Głos zabrali Przewodniczący ZG kol.Rafał Jankowski, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Katowicach kol.Michał Szczęśniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp.Krzysztof Justyński – którzy w świątecznej atmosferze złożyli wszystkim podziękowania i życzenia świąteczno-noworoczne, następnie łamiąc się tradycyjnie opłatkiem.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy