Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego

ilustracja

W dniu 09 czerwca 2020 r. we Wrocławiu odbyło się zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Piotra Malona posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego.

W trakcie zebrania zatwierdzono decyzje Prezydium ZW, omówiono sytuację finansową związku, podjęto decyzję o dofinansowaniu Zarządów Terenowych w związku z obchodami XXX- lecia NSZZP.

Piotr Malon

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego przekazał szeroką informację na temat działań podejmowanych przez Zarząd w związku z wystąpieniem koronawirusa.

W posiedzeniu udział wziął zaproszony na spotkanie Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie kol. Rafał Jankowski oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski.

Pan Komendant Wojewódzki bardzo dokładnie omówił sytuację związaną z działaniami podejmowanymi przez stronę służbową w związku z wystąpieniem COVID podkreślając, iż priorytetem było i jest prawidłowe zabezpieczenie policjantów i pracowników cywilnych wykonujących zadania w tym obszarze.

Komendant Wojewódzki podziękował Przewodniczącemu Zarządu Głównego oraz Przewodniczącemu Zarządu Wojewódzkiego za okazaną pomoc związaną z przekazaniem środków finansowych z funduszu prewencyjnego PZU oraz wszystkich członkom ZW za bieżące przekazywanie uwag oraz zgłaszanie jakichkolwiek problemów, w tym trudnym okresie jakim znalazła się policja.

Rafał Jankowski

Pan Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów odpowiadali na liczne pytania obecnych na sali członków ZW.

Poruszono m.in. kwestię realizacji kolejnych punktów porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. w służbach – min. realizacja postulatu w sprawie art. 15a, wypłaty zaległego ekwiwalentu za urlopy wypoczynkowe, nowej siatki płac z uwzględnieniem progresywnego wzrostu dodatków służbowych, ostatnio przyznanych premii a także szeroko rozumianą sytuację kadrową, warunki współpracy ze stroną służbową oraz wiele innych bardzo ważnych spraw nurtujących nasze środowisko takich jak: zbyt rozbudowana statystyka w Policji (duży wzrost ilości danych statystycznych dotyczących COVID), szczepienia w Policji, ozonowanie pojazdów służbowych, doliczanie 0,5 % do emerytury w związku z zagrożeniem dla życia i zdrowia podczas realizacji zadań związanych z epidemią.

Trzeba dodać, że było to pierwsze posiedzenie zarządu po dłuższej przerwie spowodowanej zagrożeniem wirusowym. Mogło ono odbyć się dopiero po zmniejszeniu obostrzeń z tym związanych, jednak konieczne było zachowanie zaleceń epidemiologicznych.