Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim

ilustracja

Rada Dialogu Społecznego to miejsce do dyskusji i wymiany poglądów; tutaj wypracowano wiele ważnych decyzji – powiedział prezydent Andrzej Duda, otwierając w poniedziałek posiedzenie RDS. Prezydent RP zadeklarował, że wniesie, jako własną, inicjatywę zmian w ustawie o RDS.

Po dwóch latach funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego, która zastąpiła Komisję Trójstronną, strony reprezentowane w Radzie, zaproponowały zmiany i uzupełnienie ustawy o RDS kilkoma punktami, m.in. dotyczącymi finansowania i funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego.

Posiedzenie RDS w Pałacu Prezydenckim poświęcone było m.in. przyszłości dialogu społecznego w Polsce i propozycjom zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że tak jak wniósł projekt ustawy, tak i jej nowelizację może wnieść do Sejmu.
Przypomniał, że w Radzie Dialogu Społecznego zostało przedyskutowanych wiele ważnych kwestii i podjętych wiele decyzji. Zaznaczył, że dyskutowano tu m.in. o podniesieniu minimalnej stawki godzinowej oraz likwidacji tzw. syndromu pierwszej dniówki.

Prezydent przyznał, że w RDS nie zawsze panowała zgoda. – Było bardzo wiele dyskusji. W wielu kwestiach nie osiągnięto porozumienia. Ale to nie jest rada zgody społecznej, ale Rada Dialogu Społecznego, miejsce dyskusji, wymiany poglądów – mówił.

Zdaniem Andrzeja Dudy w czasie debat w Radzie nie chodzi o przewalczenie swojego zdania, tylko o kompromis. – Kompromis to sytuacja, gdy jest porozumienie, ale każda ze stron czuje niedosyt – powiedział.

Jak zaznaczył, życzyłby sobie, aby każdy projekt ustawy zyskiwał konsensus w RDS. – Z założenia bardzo byśmy chcieli, aby w każdej sprawie udało się uzyskać kompromis, aby każdy projekt ustawy, który opuszcza RDS, opuszczał ją przy pełnym konsensusie. Ale nie zawsze jest to możliwe – powiedział prezydent.

Apelował, by nie uznawać, że własne stanowisko – rady, strony czy organizacji – to prawdy objawione, “bo one takowe nie są”. – Może się tak zdarzyć, że państwa opinia się nie sprawdzi, a to oznacza, że była po prostu błędna – podkreślał.

Odnosząc się do uwag przedstawiciela BCC, dotyczących zmian w wymiarze sprawiedliwości Prezydent RP powiedział: – Funkcjonują w Polsce sądy i jakie są związane z nimi problemy widzą wszyscy obywatele. Wy także je widzicie – z windykacją, z dochodzeniem należności – i one nie istnieją od dwóch lat, tylko od dziesięcioleci – podkreślał.

– Możecie do tych zmian mieć krytyczne zdanie, ale to, czy one przyniosą pozytywne efekty czy nie, zobaczymy. W moim przekonaniu przyniosą – mówił.

Andrzej Duda dziękował członkom Rady Dialogu Społecznego za to, że zajmowali się prezydenckimi projektami ustaw. – Dziękuję za debatę nad nimi. Dziękuję za to, że państwo poświęciliście ten czas – powiedział.

Prezydent podziękował także za to, że zespół ekspertów pracujący w ramach RDS wypracował propozycje zmian w funkcjonowaniu Rady. – Wiem, że zostały przygotowane propozycje zmian ustawowych w tym zakresie. Będziemy nad tymi propozycjami dyskutowali. Także i za to dziękuję. I tak, jak wcześniej to było zapowiadane, oczywiście, jako Prezydent Rzeczypospolitej, a zarazem w jakimś sensie patron Rady Dialogu Społecznego, będę gotów takie wypracowane propozycje – będące właśnie pewnym konsensusem tutaj, w ramach Rady – parlamentowi w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej przedstawić – obiecał.

Podsumowując dyskusję i powtarzające się apele, by uczestniczył w debatach rady nie tylko od święta, prezydent Andrzej Duda przypomniał, że ma swojego przedstawiciela w RDS i jest na bieżąco informowany o jej działaniach. – Prezydent jest jeden i ma wiele zadań. Dlatego w ustawie zapisaliśmy udział przedstawiciela prezydenta, który bardzo dobrze spełnia swoją rolę – podkreślał.

Na początku obrad Prezydent RP powołał w skład Rady Dialogu Społecznego Rafała Jankowskiego z Forum Związków Zawodowych i szefa NSZZ Policjantów.

Prezydent na podstawie ustawy powołuje członków rady. Jest też nieformalnym patronem dialogu społecznego w Polsce.

W posiedzeniu RDS ze strony Kancelarii Prezydenta udział wzięli m.in. ministrowie: Szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, Sekretarz Stanu Andrzej Dera, Doradcy Prezydenta RP: Agnieszka Lenartowicz-Łysik, przedstawiciel prezydenta w RDS oraz Cezary Kochalski. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych.

Fot. A. Hrehorowicz KPRP