Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

ilustracja

W dniach 18-19 maja pod Warszawą odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, na którym omawiano:

– szczegóły i dopracowywano “Pakiet dla Policji”, który będzie wiodącym tematem zbliżającego się posiedzenia Zarządu Głównego;

– zjazd statutowy – propozycje zmian zapisów po doświadczeniach ostatniej konferencji sprawozdawczo-wyborczej

– sprawy bieżące dotyczące głównie kwestii płacowych i kadrowych.

 

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów