Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

ilustracja

10 lipca w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczył przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Stronę rządową reprezentowała Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz Wiceminister Finansów Piotr Patkowski.

Jednym z głównych tematów posiedzenia była wysokość przyszłorocznej waloryzacji płac w sferze finansów publicznych. Rząd zaplanował waloryzację płac na poziomie 6,6% czyli w wysokości prognozowanej inflacji średniorocznej. Strona związkowa, wskazując na znaczny realny spadek wartości wynagrodzeń w sferze budżetowej, domaga się waloryzacji na wyższym poziomie. Liderzy związków zawodowych byli w tej kwestii jednomyślni – waloryzacja nie może być niższa niż 20%. Również przedstawiciele strony pracodawców wskazali na konieczność zwiększenia nakładów na wynagrodzenia dla sfery publicznej.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

 

Czytaj więcej

https://www.money.pl/gospodarka/rzad-zaskoczyl-zwiazkowcow-sam-zdecyduje-ktory-resort-dostanie-wieksze-podwyzki-6917064499297216a.html