Portal mundurowy.pl – Na policjanta nadaje się co piąty kandydat

ilustracja

Z ponad 23 tys. kandydatów do służby w Policji w 2017 r. przyjęto 4151 nowych policjantów. Funkcjonariuszem został więc zaledwie co piąty kandydat do służby. – ujawnił szef MSWiA Joachim Brudziński podczas spotkania ze słuchaczami i kadrą Szkoły Policji w Katowicach.

Te dane oznaczają, że do Policji nie wybierają się ludzie inteligentni, kreatywni i dobrze przygotowani, jak chciałby tego szef MSWiA, ale przypadkowi, często kierowani przez urzędy pracy. Minister zaznaczył, że w tym roku w szeregi formacji wstąpi ponad 4 tys. nowych policjantów, czyli niemal tyle co w 2017 r. ( 4146).

Jednocześnie z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w ubiegłym roku z tej formacji odeszło na emeryturę lub rentę 5016 funkcjonariuszy, czyli prawie o dziewięćset osób więcej niż żołnierzy zawodowych (4131).

Najwięcej wolnych etatów jest w Komendzie Stołecznej Policji ( 746) oraz Komedzie Dolnośląskiej ( 444) i Łódzkiej ( 401). Każda komenda wojewódzka ma swój harmonogram naborów, który jest publikowany wraz z limitami przyjęć na stronie internetowej.

Aby zostać policjantem trzeba przejść wieloetapową procedurę naboru. Obejmuje ona m.in. test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata.

Szef MSWiA podkreślił, że policjant, także młody – dopiero rozpoczynający służbę – musi być godnie wynagradzany i jako minister będzie o to zabiegał… Poinformował jednocześnie, że w tym roku – od 1 maja – podwyżkę otrzymają najmniej zarabiający i nowo przyjęci funkcjonariusze służb podległych MSWiA. Na ten cel zostanie przeznaczona kwota ok. 150 mln złotych. Pomimo, że w tej sprawie rząd podjął decyzję pod koniec września 2017 r. to nadal brakuje przepisów wykonawczych Dotyczy to nie tylko do policjantów, ale również strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej czy też nowo utworzonej Służby Ochrony Państwa. Policjant po przeszkoleniu zawodowym otrzymuje na rękę ok. 2400 zł a z nagrodą roczną ok. 2800 zł. W innych służbach jest nie lepiej. Problem polega na tym, że nie wiadomo jak pogodzić dwie sprzeczne jak się wydaje kwestie: podnieść najniższe uposażenie, by zachęcić młodych ludzi do służbie i nie zniechęcić podoficerów. I to w sytuacji, gdy w resorcie obrony narodowej działają mocne związki zawodowe. Dlatego termin wprowadzenia najniższych podwyżek w tym resorcie został przesunięty na 1 maja br.

Minister Joachim Brudziński przypomniał, że kolejna podwyżka, która obejmie wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, zostanie wprowadzona 1 stycznia 2019 roku. Dzięki niej funkcjonariusze będą zarabiać średnio o 609 zł więcej niż w 2016 r., a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 597 zł.

W Szkole Policji w Katowicach w 2017 r. przeszkolono łącznie 4 273 słuchaczy na różnego rodzaju szkoleniach i kursach – w tym 582 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Obecnie w szkole kształci się 633 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oraz 68 słuchaczy kursów specjalistycznych. Aktualnie w szkole są słuchacze m.in. z województw: śląskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ry

Fot. Wizyta Ministra w Szkole Policji w Katowicach