Porozumienie o współpracy między Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

ilustracja

Opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami będących w służbie lubelskiego garnizonu Policji czy wydawanie specjalistycznych opinii naukowo-weterynaryjnych – to główne założenia podpisanego dziś porozumienia pomiędzy KWP w Lublinie a UP w Lublinie.

Garnizon lubelskiej Policji reprezentował jej szef nadinsp. Artur Bielecki natomiast Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie profesor Bartosz Sołowiej – Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą.

W sali senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy między Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Policję reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki wraz z naczelnikiem Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie komisarz Dorotą Gil. Uczelnię reprezentował profesor Bartosz Sołowiej – Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Przedmiotem współpracy będzie:

  • Opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami pozostającymi w posiadaniu jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego;
  • Wydawanie specjalistycznych opinii naukowo-weterynaryjnych w aspekcie badań pośmiertnych i przyżyciowych;
  • Wzajemny udział w realizacji projektów naukowo-badawczych i dydaktycznych;
  • Wzajemna promocja;
  • Inne przedsięwzięcia wynikające z bieżących potrzeb stron.

Do koordynowania prac w ramach niniejszego porozumienia, wyznaczeni zostali: komisarz Dorota Gil – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i profesor dr hab. Marta Kankofer, Prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek