Ponowny wniosek Straży Miejskiej do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pomostówek

ilustracja

Kolejna formacja mundurowa upomina się w Trybunale Konstytucyjnym o swoje prawa. Straż miejska domaga się części przywilejów, jakie mają policjanci i inne służby mundurowe – informuje Gazeta Prawna w dzisiejszym wydaniu w artykule zatytułowanym: “Strażnicy miejscy chcą przywilejów służb mundurowych. Walczą o pomostówki”.

Skargę do Trybunału Konstytucyjnego złożył Związek Zawodowy Funkcjonariuszy oraz Pracowników Straży Miejskich i Gminnych. Wniosek przeszedł już kontrolę formalną i został przesłany uczestnikom postępowania.

Obecnie funkcjonariusze i pracownicy straży gminnych objęci są systemem powszechnym i nabywają prawa emerytalne na zasadach ogólnych, właściwych dla wszystkich innych grup zawodowych – po ukończeniu 65 lat (mężczyźni) i 60 lat (kobiety).

Strażnicy nie zabiegają o emerytury mundurowe. Wątpliwości co do zgodności z konstytucją budzi jednak pozbawienie ich pomostówek. Obecnie prawo do nich (czyli możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę) mają osoby, które wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, ale także rozpoczęły ją przed 1 stycznia 1999 r. Za równorzędne z okresami pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze traktowane są okresy służby pełnionej przez żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. Osoby te mogą nabyć prawo do emerytury pomostowej, jeśli nie spełniają warunków do mundurowej lub prawo takie utracili.

To nie pierwsza próba strażników miejskich przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pierwszą skargę złożyli jeszcze w 2016 r. TK odmówił jednak nadania jej dalszego biegu ze względów formalnych. Teraz ma być inaczej.

Cały artykuł – tutaj