Pomówił Dyżurnego – musi przeprosić

ilustracja

Brak szacunku do obowiązującego prawa w połączeniu z brakiem szacunku do munduru musi mieć swoje konsekwencje. Tego typu zachowania zasługują na to, by sprawca ponosił odpowiedzialność.

Ważne jest jednocześnie informowanie o finale tego typu spraw. Liczy się walor wychowawczy dla społeczeństwa, tak aby szkalowanie dobrego imienia konkretnego Policjanta (a pośrednio całej formacji) nie znalazło naśladowców.

Tym razem sprawa ze Strzelec Opolskich:

Sąd w Strzelcach Opolskich orzekł, że 25-latek wywołał niepotrzebną czynności dotyczącą interwencji oraz pomówił krapkowickiego dyżurnego. Mieszkaniec Zdzieszowic poddał się dobrowolnie sankcjom, tym samym przyznając się do winy. Sąd wymierzył mu karę grzywny oraz nawiązki, którą ma wpłacić na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Dodatkowo nakazał przeprosić policjanta. Pisemne przeprosiny musiały być złożone na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

 

Czytaj więcej o sprawie:

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/240438,Sad-skazal-sprawce-pomowienia-policjanta.html?fbclid=IwAR1TIxhvXSKUGRdL4jEBFvDjF2DGQVrj6_Nsmf523xkjKscxAS-BoUC0l8I