Policjantów mniej niż żołnierzy

ilustracja

Pod koniec grudnia 2018 roku w polskiej Policji służyło 98711 policjantów, czyli mniej niż w zawodowej armii. Siły Zbrojne RP są znów najliczniejszą formacją mundurową. W zeszłym roku liczba żołnierzy zawodowych powiększyła się o 3,4 tysiąca, dochodząc do blisko 105 tysięcy, a w Policji zmniejszyła się o dziesięciu funkcjonariuszy.

Z informacji przesłanych na zapytania portal-mundurowy.pl przez insp. Mariusza Ciarkę, rzecznika Komendanta Głównego Policji wynika, że liczba etatów w tej formacji wyniosła 103309. Ten stan utrzymuje się od 2017 roku , kiedy Policja zyskała tysiąc nowych stanowisk.

Coraz więcej kobiet – funkcjonariuszek

Spośród 98711 policjantów na koniec ubiegłego roku, 16,5 proc. stanowiły kobiety, i ten udział systematycznie się powiększa ( na koniec 2017 r. wyniósł 16,05 proc.) . Należy przypomnieć, że w Policji służy jedyna kobieta w stopniu generalskim w służbach mundurowych nadinsp. Helena Michalak, komendant wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

W strukturze osobowej kadry policyjnej zwraca uwagę rosnący udział oficerów (z 13,2 proc. w 2017 r. do 13,6 proc. na koniec 2018 r.) oraz podoficerów ( z 33,2 proc. do 33,8 proc.), przy spadku procentowym i ilościowym aspirantów ( z 42 215 do 41 699 oraz szeregowych ( z 10 702 do 10 159).

W ubiegłym roku z Policji odeszło 4470 funkcjonariuszy wobec 5 364 w 2017 r. W rezultacie liczba wakatów na koniec roku wyniosła 4294. To nie jest rekordowa liczba, bowiem największe braki kadrowe ta formacja mundurowa odczuwała w 2012 r. ( 6084 wolnych stanowisk), a najmniej w 2016 r. (2371).

Dostaje się co czwarty kandydat

Z wyliczeń Komendy Głównej Policji wynika, że w zeszłym roku chętnych do wstąpienia do służby w tej formacji mundurowej było 17 660 osób, a z różnych przyczyn odrzuconych zostało 13 186 osób. Statystycznie 4 kandydatów przypadało na jedno wolne miejsce.

Najwięcej kandydatów zgłosiło się do KWP w Katowicach (2 118 kandydatów) oraz do KWP w Krakowie (1 805), zaś najmniej do KWP w Gorzowie Wlkp. (420) oraz do KWP w Opolu (425), przy czym trzeba dodać, że to jedne z najmniejszych województw i najmniejsze garnizony policyjne.

Najwięcej odpada na testach psychologicznych

Najbardziej selekcyjnymi etapami postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji w roku 2018 były test psychologiczny oraz test sprawności fizycznej. Jak ujawnił posłom pół roku temu wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, test psychologiczny zaliczał zaledwie co trzeci kandydat, egzamin ze sprawności fizycznej – trzy czwarte. Do tego dochodziła komisja lekarska, która dopuszczała do kolejnego etapu ok. 85 proc. chętnych do służby a po rozmowie kwalifikacyjnej odpadało kolejne 10 proc.

Ponadto kandydat na policjanta powinien być przygotowany na sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach.

– Niestety wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów, a kwestia “jakości” kandydatów jest dla nas kluczowa – przyznaje insp. Ciarka.

Na początek 1950 zł “na rękę”

W 2019 roku komendy wojewódzkie planują przyjąć do służby około 4,5 tys. nowych policjantów. Kursant na 1. grupie zaszeregowania, czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, zarabia miesięcznie „na rękę” średnio 1.950 zł. Należy przypomnieć, że wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego.

Kursant na początku ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. Po zakończeniu szkolenia zostaje mianowany policjantem w 2. grupie zaszeregowania, a jego zarobki rosną średnio o ponad 1.074 zł do kwoty 3.024 zł. Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także uposażenie. I tak na stanowisku referenta (3. grupa) średnia miesięczna pensja wynosi 3.353 zł, a na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego (4. grupa) – średnio 3.607 zł. W 5 grupie najwięcej osób zatrudnionych jest na etacie detektywa i asystenta ze średnim uposażeniem 3 865 zł. Szóstą grupę zaszeregowania stanowią policjanci zajmujący stanowiska miedzy innymi dyżurnego i specjalisty – średnie miesięczne zarobki w tym przypadku wynoszą 4.329 zł.

Policja przypomina, że ok. 85 proc. funkcjonariuszy pełni służbę na stanowiskach zaszeregowanych do grupy od 1 do 6. Ponadto w tej formacji nie wypłacono jeszcze podwyżek zapowiadanych od 1 stycznia 2019 r. w przeciętnej wysokości 655 zł brutto z nagrodą roczną . (wypłacono – 8 lutego przyp. red)

R.Ch.