POLICJANCI ODDAJĄ OSOCZE, KTÓRE POSŁUŻY DO LECZENIA CHORUJĄCYCH NA COVID-19

ilustracja

Lubuscy policjanci, którzy są ozdrowieńcami po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie i życie innych dzielą się swoim osoczem. To ważne bo pandemia jest w ofensywie, a chorych przybywa w szybkim tempie.

Nie każdy z tej batalii może wyjść zwycięsko dlatego tak ważne jest, aby osoby o słabszej odporności wspomagać jak tylko można. Dzięki policjantom osocze trafi do potrzebujących ale to wciąż kropla w morzu potrzeb. Dlatego zachęcamy ozdrowieńców do dzielenia się swoim osoczem.

Koronawirus nie tylko nie odpuszcza ale i jest w ofensywie. 21 października 2020 roku przyniósł rekordową liczbę zakażeń koronawirusem- 10 040. W Lubuskiem zachorowało zaś 283 kolejnych mieszkańców regionu. Ważne, aby każdy stosował się do obostrzeń, które pomogą w opanowaniu pandemii. To rozwiązanie konieczne póki na rynku farmaceutycznym nie ma jeszcze szczepionki na koronawirusa.

Istnieje jednak możliwość pobierania od ozdrowieńców, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 osocza. Te zawiera przeciwciała, które wspomagają leczenie chorych z zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Po przetoczeniu przeciwciała mają za zadanie eliminację koronawirusa z organizmu zakażonego pacjenta. Potrzebujących w szybkim tempie przybywa, a chętnych jest jednak niewielu.

Wśród nich są trzej policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. To nadkomisarz Artur Chorąży z Wydziału Prewencji oraz młodszy aspirant Tomasz Stelmach i młodszy aspirant Łukasz Zalewski- obaj z Wydziału Ruchu Drogowego. We wtorek /20 października/ diagności z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze pobrali osocze od policjantów. Taką czynność należy powtórzyć jeszcze dwukrotnie w tygodniowych odstępach czasu. To gest potrzeby serca ale i przejaw troski o zdrowie i życie chorych na covid-19. Ale to wciąż kropla w może potrzeb. Chętnych takich jak lubuscy policjanci wciąż jest niewielu. Dlatego niech przykład zachowania funkcjonariuszy będzie zachęta dla innych. Taka inicjatywa i gest może okazać się darem życia.

Kto może być dawcą osocza ?

Wszystkie osoby, które spełniają kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741) Link do rozporządzenia
1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
2. Są obecnie uznane za zdrowe, czyli:
– od dnia wykonania ostatniego badania (2 kolejne ujemne badania) na obecność materiału genetycznego wirusa (badanie wymazu z nosogardzieli metodą RT-PCR) minęło 14 dni,
– lub przebyły potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów lub zakończenia izolacji (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR),
– lub miały stwierdzone przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR).
3. Są w wieku 18-60 lat,
4. Nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników.

Dodatkowo Dawca musi wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych oraz na frakcjonowanie.

Jak pobieramy osocze ?
Najkorzystniejsze jest trzykrotnie pobranie po 600 ml osocza – zabieg wykonuje się metodą plazmaferezy i przeprowadzamy go w tygodniowych odstępach.
Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osocza w taki sposób możemy pobrać 450 ml krwi pełnej, z której otrzymamy ok 220-230 ml osocza.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze