Policja to nasza wspólna sprawa

ilustracja

Policja to bardzo złożony i skomplikowany twór. Dokładnie tak samo jak organizm, który funkcjonuje dobrze tak długo jak sprawne są wszystkie jego elementy. Organizm potrzebuje troski i niezbędnych do życia składników.

Jeden element scala wszystko i zapewnia przepływ tego co istotne. To krwiobieg.

Naszym policyjnym krwiobiegiem są Pracownicy Cywilni. To oni zapewniają obieg dokumentacji i właściwe funkcjonowanie tych wszystkich komórek, bez których my, mundurowi nie damy rady wypełniać powierzonych nam obowiązków.

W pełni popieramy starania o godne warunki codziennej pracy i docenienie Waszej roli w prawidłowym funkcjonowaniu Policji.