Pierwsza wizyta i pierwsza wyjaśniona kwestia

ilustracja

Rafał Jankowski przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów spotkał się z p.o. Komendanta Głównego Policji insp. Markiem Boroniem. Tematem pierwszego spotkania było omówienie wzajemnej współpracy, działań na rzecz dalszego rozwoju formacji oraz problemów, które występują w codziennej służbie.

Poruszono też bieżącą kwestię, która pojawiła się w przestrzeni medialnej. Chodzi o informację na temat zakazu zasłaniania twarzy przez policjantów.

Sprawa używanych w służbie “kominów” nie jest uregulowana stosownymi przepisami. Rozwiązanie to zafunkcjonowało w okresie covidu i było inicjatywą NSZZ Policjantów. Pan Komendant zapewił, że takie zmiany w resortowych przepisach wkrótce się pojawią. Zaznaczył przy tym, że używanie tego elementu umundurowania zostanie oczywiście pozostawione dla kontrterrorystów, grup realizacyjnych służb kryminalnych oraz podczas działań oddziałów zwartych prewencji Policji.

Komendant Główny dał również zielone światło dla inicjatywy NSZZ Policjantów, którą już w 2020 roku podczas posiedzenia sejmowej komisji spraw wewnętrznych przedstawił przewodniczący Zarządu Głównego, jako kontrpropozycji umieszczania nazwisk na mundurach policjantów poprzez zastosowanie numeru taktycznego czy też numeru kadrowego w celu zidentyfikowania funkcjonariusza biorącego udział w działaniach. Takie rozwiązanie uchroni funkcjonariuszy i ich rodziny przed hejtem, a z drugiej strony pozwoli na zidentyfikowanie policjanta oczywiście przez właściwe organy, które zwrócą się o te dane.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

 

Foto: Marcin Krawczyk