Pielgrzymka rowerowa dotarła na Jasną Górę.

ilustracja

Policjanci biorący udział w rowerowej pielgrzymce po pokonaniu 350 km dotarli do celu. Przez cztery dni zmagali się naprzemiennie z upałem i opadami deszczu oraz własnymi słabościami. Modlić się będą za policjantów przed obliczem Czarnej Madonny.Już po raz siódmy Pielgrzymka Rowerowa Policjantów Lubelszczyzny dotarła na Jasną Górę.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Lubelskiego, Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP w Lublinie oraz Kapelana Lubelskiej Policji – ks. Bogdana Zagórskiego.

Wzięły w nim udział 54 osoby z województwa lubelskiego. Podczas trwającej cztery dni podróży, rowerzyści pokonali ponad 350 kilometrów.

Obok wymiaru duchowego Pielgrzymki – istotny był również wymiar turystyczno-rekreacyjny. Mundurowi promowali na trasie pielgrzymowania Lublin i Lubelszczyznę, a także aktywny sposób spędzania wolnego czasu jak również bezpieczeństwo (każdy uczestnik pielgrzymki jechał w kasku i stroju o widocznych jaskrawych barwach zgodnie z przepisami ruchu drogowego).

Po drodze pielgrzymi byli z wizytą w Ruinach Kościoła na Górze św. Michała i Sanktuarium Św. Anny na Górze św. Anny.

Rowerowa policyjna pielgrzymka do celu dotarła wczoraj.
Przed obrazem Czarnej Madonny na Jasnej Górze funkcjonariusze wzięli udział w dziękczynnej mszy świętej z okazji przypadającej w tym dniu 100. rocznicy powołania Polskiej Policji.

Szczególne podziękowania organizatorzy pielgrzymki kierują do:
-insp. Roberta Szewca – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
-Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
-Firmie Moto – Expres
-Firmie Lubcon – Polska
-Cukierni Williams
-Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
-Lubelskiej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM
-Firmie Lublindis Sp. z o. o.
-Piekarni H. i T. Pęzioł