OŚWIADCZENIE O WSPÓŁPRACY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH POLICJANTÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

ilustracja

                                                                                      OŚWIADCZENIE

W trosce o przyszłość naszych ojczystych krajów, to jest: Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej, na podstawie umowy, podjętej przez Rządy naszych krajów w 1991 roku o współpracy w zakresie wspólnego dążenia do dobrobytu i bezpieczeństwa naszych obywateli, w ramach „Grupy Wyszehradzkiej”, związki zawodowe policjantów naszych krajów, to jest:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Polsce
FüggetlenRendőrSzakszervezet
Nezávislý odborový svaz Policie České republiky
Odborový zväz polície v Slovenskej republike

zdecydowały:

•    Nawiązać wzajemną współpracę w celu wymiany doświadczeń z zakresu prowadzenia działań mających na celu stałą poprawę bezpieczeństwa obywateli naszych krajów.

•    Podejmować wspólne i wspierać swoje wzajemne dążenia, zmierzające do poprawy warunków płacy i pracy policjantów i funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne naszych krajów.

•    Wspólnie organizować i przeprowadzać spotkania integracyjne naszych członków, zmierzające do zbliżenia i wzajemnego poznania naszych kultur, tradycji i dążeń.

•    Inicjować wspólnie działania mające na celu stałe umocnienie wspólnoty europejskiej, jej rozwój i doskonalenie, celem poprawy bezpieczeństwa obywateli wszystkich krajów Unii  Europejskiej.

SYGNATARIUSZE:

Rafał Jankowski
przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

Géza Pongó
főtitkár Független Rendőr Szakszervezet

Milan Štěpánek
předseda Nezávislého odborového svazuPolicie České republiky

Marián Magdoško
predseda Odborového zväzu polície v SR

Oświadczenie w załączniku

ZAŁĄCZNIKI