Ostatnie w 2019′ posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego

ilustracja

W dniach 2 – 3 grudnia 2019 roku odbyło się ostatnie w tym roku, wyjazdowe, Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego.

Na spotkaniu omówione zostały bieżące działania, którymi zajmuje się związek zawodowy policjantów, w tym zasad na jakich przyznana będzie przyszłoroczna podwyżka uposażeń funkcjonariuszy, uregulowań związanych z Art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, a także na temat wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Ważnym tematem dla naszego całego środowiska są przyszłoroczne obchody 30 – lecia NSZZ Policjantów i uroczystości z tym związane na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Rozmawiano też na temat problemów i różnych zdarzeń zaistniałych w dolnośląskich jednostkach.

Drugą ważną częścią spotkania była oficjalna, uroczysta kolacja podczas której wręczono medale i wyróżnienia dla naszych współpracowników, zaproszonych gości i członków związku. W sposób szczególny podziękowano związkowcom, którzy zakończyli pełnienie funkcji związkowych.

 

Więcej fotografii pod podanym linkiem.