OPP Łódź – uroczyste ślubowanie 70 nowo przyjętych policjantów

ilustracja

10 marca 2021 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 70. nowo przyjętych policjantów. To pierwszy nabór do służby w łódzkim garnizonie policji w 2021 roku.

Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach policji naszego garnizonu. Na rok 2021 zaplanowano sześć terminów przyjęć. Dołącz do Nas! Nie zwlekaj! Złóż dokumenty do służby już dziś! Znajdziesz je na naszej stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce “Rekrutacja”.

W uroczystości na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina udział wzięli I Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. łódzkiego nadkom. Krzysztof Balcer oraz przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji.

Rotę ślubowania wypowiedziało 70 nowo przyjętych funkcjonariuszy w tym 52 policjantów i 18 policjantek.

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Przed Nami kolejne nabory:

-20 kwietnia 2021 r.
-13 lipca 2021 r.
-15 września 2021 r.
-3 listopada 2021 r.
-30 grudnia 2021 r.