Olsztyn: Dzień Kobiet w setną rocznicę powstania Policji

ilustracja

Dzień Kobiet w garnizonie warmińsko-mazurskim od zawsze był dniem wyjątkowym. Tegoroczny był wyjątkowy podwójnie, ze względu na setny jubileusz powstania Policji. O szczególną oprawę tego Święta zadbali Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz z przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, organizując koncert w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii pod osobistym patronatem oraz współudziałem Panów Artura Chojeckiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Gustawa Marka Brzezina, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Koncert dedykowany wszystkim paniom pełniącym służbę i pracującym w warmińsko-mazurskiej Policji poprzedziła gala z udziałem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji i przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie. Panie uczestniczące w koncercie otrzymały kwiaty i przyjęły serdeczne życzenia od wszystkich współorganizatorów:

Pan Wojewoda podziękował, za możliwość udziału i wyraził podziw oraz wdzięczność i uznanie dla Pań, które pracują w warmińsko-mazurskiej Policji, ale także za ich obecność na wszystkich płaszczyznach życia. „Jesteście w swoich zadaniach i swojej obecności niezastąpione. Zarówno na polu rodzinnym, ale także zawodowym i społecznym. Ja dzisiaj na sali nie widzę Pań Policjantek ale widzę piękne kobiety, które ubogacają, upiększają nasz świat. Które swoją pracą, swoim życiem stanowicie tą piękniejszą cząstkę naszej społeczności. W tym dniu chciałbym życzyć Paniom abyście miały nieustającą satysfakcję z tego co wykonujecie zarówno w życiu rodzinnym, jak i w życiu zawodowym i na innych polach, na których realizujecie swoje pasje swoje hobby, w których realizujecie siebie jako kobiety. Drogie Panie, życzę Wam, aby ten koncert, to dzisiejsze artystyczne i duchowe doznanie przyniosło Wam radość, przyniosło Wam uśmiech na twarzy, abyście mogły ten dzień dzisiejszy świętować, ale żeby każdy dzień Waszego życia, każdy dzień roku był jednym wielkim świętem Waszej kobiecości. Wszystkiego dobrego”.

Pan Marszałek zwracając się do Pań Policjantek oraz Pań pracujących w administracji warmińsko-mazurskiej Policji stwierdził, że jest dla niego wielkim zaszczytem taki koncert współorganizować. „Jest to przede wszystkim podziękowanie za Pań pracę w tym bardzo ważnym wymiarze porządku i bezpieczeństwa, jaką spełnia warmińsko-mazurska Policja w regionie. W imieniu własnym i całego społeczeństwa pragnę Paniom bardzo serdecznie podziękować za codzienną służbę, za codzienny trud i zmagania w tym bardzo ważnym wymiarze społecznym. Pragnę także pokłonić się z okazji tego Święta, bo tak na co dzień widzimy, że bez Pań byśmy przecież nie spełnili ani tej rodzinnej roli, ani tej społecznej, ani nawet zawodowej. Ciężko nam się nieraz w tym pędzie do tego przyznać, chociaż w myśli z pewnością wszyscy mężczyźni taką samą ocenę posiadają. Dzisiaj w takim dniu można głośno i wyraźnie powiedzieć, że stanowimy równość, stanowimy jedność, stanowimy wspólne zobowiązanie w tym codziennym życiu zawodowym, społecznym i osobistym. Chciałbym, aby każdy dzień był Dniem Kobiet” – zakończył Pan Marszałek.

Pan Komendant Wojewódzki skierował do wszystkich Pań wspaniałe podziękowania i ogromnie serdeczne życzenia: zdrowia, pomyślności i satysfakcji we wszelkim działaniu oraz przeświadczenia, że to, czy będziemy czuli się w regionie bezpiecznie i mogli myśleć o rozwoju, zależy w ogromnej mierze właśnie od Pań. Wszystkiego dobrego z okazji Waszego Święta. Komendant przypomniał, że bieżący rok jest wyjątkowy dla polskiej Policji, która swoją służbę rozpoczęła 100 lat temu. Z tego powodu uznał, że tegoroczne Święto Kobiet powinno być podwójnie wyjątkowe. Komendant Podziękował za współorganizację koncertu Panu Wojewodzie, Panu Marszałkowi i Panu Przewodniczącemu. „Bez Was, szanowni Panowie, nie moglibyśmy tak pięknie podziękować naszym Paniom”.

Przewodniczący ZW w swoich życzeniach zwrócił uwagę na to, co jego zdaniem wiedzą wszyscy, czyli że służba w Policji jest piekielnie trudnym i niebezpiecznym wyzwaniem, w związku z czym uważa się powszechnie, że to typowe zajęcie dla mężczyzn, obdarzonych odpowiednią siłą i sprawnością. Jednak przytaczając staropolskie, może nieco mało eleganckie jak na obecne czasy przysłowie: „gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”, stwierdził, że Kobieta potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji, a swoim sprytem może zdziałać więcej niż niejeden mężczyzna, a nawet przysłowiowy diabeł. Ludowa mądrość od 100. już lat znajduje potwierdzenie w polskiej Policji. Kobiet w Policji jest coraz więcej i z zadaniami radzą sobie świetnie, co pokazuje, że nie siła mięśni jest tu decydująca, ale siła intelektu. O innych zaletach ze zrozumiałych względów postanowił nie wspominać. Przewodniczący wszystkim Paniom za to serdecznie podziękował i w imieniu NSZZ Policjantów, życzył, żeby w kolejnym stuleciu intensywnie ich przybywało, by tę Policję sukcesywnie uszlachetniały, by dzięki im Policja stawała się coraz sprawniejsza i coraz piękniejsza.

Organizatorom gali zależało w szczególności na tym, żeby zwrócić uwagę na rolę kobiet w stuletniej historii polskiej Policji. Z każdym rokiem ich wkład w zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom całego kraju, a w tym naszego regionu, systematycznie rośnie. W garnizonie warmińsko-mazurskim liczącym sobie 3621 etatów policyjnych i 864 cywilnych, pełni służbę i pracuje aż 1229 pań (536 policjantek i 666 pań na etatach cywilnych). O ile udział pań zatrudnionych na stanowiskach cywilnych od zawsze był wysoki, o tyle liczba pań noszących mundur jest relatywnie niższa, ale systematycznie rośnie.

Łukasz Abramski

więcej fotografii pod poniższym linkiem