OLSZTYN – DZIELIMY SIĘ TYM, CO NAJCENNIEJSZE. DOŁĄCZ DO NAS!

ilustracja

Krew to dar wyjątkowy wśród wyjątkowych, z jednej strony ratuje życie, z drugiej – uszlachetnia. Do takiej formy uszlachetniania zachęcają Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie, inicjując na terenie całego garnizonu akcję oddawania krwi jako część obchodów Święta Policji.

Pomagamy i chronimy – tym mottem kierują się policjanci wychodzący codziennie do służby. Wiemy doskonale, że to hasło można zrealizować na różne sposoby. Jednym z nich jest honorowe oddanie krwi. Przypominamy o tym również przy okazji Święta Policji, które w kalendarzu znajduje się pod datą 24 lipca, czyli datą upamiętniającą wejście w życie Ustawy o Policji.

Dlatego Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek wraz z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie podinsp. Sławomirem Koniuszym zachęcają wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji na Warmii i Mazurach do odwiedzenia punktów poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie i podzielenia się cennym darem.

Akcja krwiodawstwa potrwa do dnia 6 sierpnia 2021 r., czyli do zakończenia uroczystości związanych ze Świętem Policji na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego. Utrzymujący się stan epidemii powoduje, że również w tym roku obchody naszego święta przebiegać będą skromnie. Akcja oddawania krwi ma je wzbogacić i uszlachetnić.

Chociaż Święto Policji kalendarzowo przypada na dzień 24 lipca, uroczystości na terenie poszczególnych komend miejskich i powiatowych rozłożone są na przestrzeni miesiąca.

Tyle też potrwa akcja honorowego oddawania krwi adresowana nie tylko do policjantów, ale również do pracowników Policji.

(sk/tm)