ODZNACZENIA DLA DĄBROWSKICH POLICJANTÓW

ilustracja

Wczoraj naszej komendzie odbyła się uroczystość wręczenia policjantom państwowych odznaczeń resortowych i związkowych odznak honorowych.

Policjanci odebrali z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej odznaki „Zasłużony Policjant”. W wydarzeniu udział wziął również Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego.

W trakcie spotkania decyzją Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, brązową odznaką „Zasłużony Policjant” uhonorowywanych zostało 4 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Odznaczenia wręczył Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artur Klimek oraz I Zastępca Komendanta mł. insp. Piotr Uwijała.

Odznaczenie to jest nadawane policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego. W wydarzeniu udział wziął również Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego asp. szt. Michał Szczęśniak, który wraz z Wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego podkom. Mariuszem Śmiałkowskim wyróżnili 3 policjantów Złotą, 3 policjantów Srebrną oraz 3 policjantów Brązową Odznaką Honorową, nadaną przez Główny NSZZ Policjantów.

Z uwagi na panującą pandemię wirusa COVID-19 spotkanie miało skromniejszy charakter i odbywało się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na zakończenie uroczystości inspektor Artur Klimek pogratulował osiągnięcia i życzył dalszych sukcesów w służbie.