Odbyło się losowanie grup X Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych im. podkom. Andrzeja Struja.

ilustracja

Już wkrótce rozegrany zostanie Jubileuszowy X Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja, który patronatem honorowym objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sportu i Turystyki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. W środę 30 stycznia br. w Sali Generalskiej gmachu Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyło się losowanie drużyn do grup, w których zaczną rozgrywki. Organizatorem sportowych zmagań jest Gabinet Komendanta Głównego Policji.

Patronat medialny sprawuje TVP Sport i Miesięcznik „Policja 997”.

Losowanie odbyło się w obecności dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji KGP insp. Sławomira Litwina, wielokrotnego reprezentanta Polski Stefana Majewskiego i legendarnego trenera piłkarskiego Andrzeja Strejlaua. Nad prawidłowością procedur czuwali także: mł. insp. Dorota Pater, naczelnik Wydziału Prezydialnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji KGP oraz Andrzej „Pułkownik” Kuczyński, koordynator komendanta głównego policji ds. imprez sportowo-rekreacyjnych w Policji.

Tegoroczna rywalizacja odbywać się będzie w kategorii pań OPEN, mężczyzn OPEN oraz mężczyzn 35+.

Turniej rozpocznie się 12 lutego i potrwa do 15 lutego br. W tym roku mecze odbywać się będą aż w 10 miejscach, ponieważ do turnieju zgłosiło się ponad 100 drużyn. Rozgrywki, oprócz sportowej rywalizacji, mają na celu uczczenie pamięci o podkom. Andrzeju Struju, policjancie z Komendy Stołecznej Policji, który 10 lutego 2010 r. będąc na urlopie podjął interwencję wobec agresywnie zachowujących się mężczyzn. Został wielokrotnie śmiertelnie ugodzony nożem.

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski/Miesięcznik „Policja 997”