Obchody Święta Policji w Świdniku

ilustracja

5 lipca 2021′ w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku odbyły się obchody 102. Święta Policji. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku podinsp. Sławomira Kwiatkowskiego oraz Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku kol. Ryszarda Bundyry w obchodach uczestniczył Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego Artur Garbacz.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy przywitał uczestników, odczytał list gratulacyjny skierowany od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Artura Bieleckiego po czym zostały wręczone akty mianowania policjantów na wyższe stopnie służbowe.

Miłym akcentem było wręczenie przez Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego medali związkowych – Krzyż Niepodległości Kl. II oraz XXX – lecia NSZZ Policjantów.

Wśród odznaczonych medalem Krzyż Niepodległości Kl. II była Magdalena Szczepanowska, natomiast medalami XXX – Lecia NSZZ Policjantów byli ponownie Magdalena Szczepanowska oraz Radosław Woś, Robert Świerszcz i Wojciech Tyburski. Odznaczonym z ramienia NSZZP gratulujemy.

Na zakończenie uroczystości Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego podziękował za zaproszenie, przedstawił krótką historię wręczanych medali oraz pogratulował awansowanym.