O Policji z Ministrem

ilustracja

W dniu dzisiejszym Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcinem Kierwińskim.

Podczas spotkania poruszono wiele bieżących kwestii jak również spraw, które wymagają załatwienia w niedalekiej przyszłości. Była więc mowa o szczegółach Pakietu dla Policji, z jego flagową częścią jaką jest dodatek progresywny, czy też chociażby o potrzebie zrównania świadczeń funkcjonariuszy Policji ze świadczeniami żołnierzy. Przedstawione przez NSZZ Policjantów projekty będą punktem wyjścia do dalszych prac.

Wspólnym mianownikiem było przekonanie i świadomość, że sytuacja w Policji jest trudna i wymaga szybkich działań.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów