Nowy wiceminister w MSWiA

ilustracja

Jak poinformował dzisiaj na swoim profilu na Twitterze minister Joachim Brudziński, wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o powołanie dr Krzysztofa Kozłowskiego na stanowisko wiceministra, nadzorującego m.in. niezwykle ważny departament prawny w MSWiA. Dr Krzysztof Kozłowski jest obecnie Wojewodą zachodniopomorskim.

 

Paweł Szefernaker odbiera nominację z rąk Ministra

Przypominamy, że od objęcia stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Joachima Brudzińskiego, na Jego wniosek Premier powołał  na stanowisko sekretarza stanu w MSWiA Pawła Szefernakera, który odpowiada za sprawy związane z administracją, współpracę z samorządem terytorialnym, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz .

 

 

 

Paweł Majewski odbiera nominację z rąk Ministra

Również na stanowisko sekretarza stanu w MSWiA Premier powołał Pawła Majewskiego. Minister Paweł Majewski  odpowiada w MSWiA za sprawy teleinformatyki oraz kwestie związane z dokumentami tożsamości. Będzie również pełnił rolę Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.