Nowy Komendant Szkoły Policji w Pile

ilustracja

W dniu 4 marca 2024 r. w Szkole Policji w Pile odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wprowadzenia nowego Komendanta insp. dra Marka Ujazdy. Na uroczystość przybył p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń.

Zarząd Szkolny NSZZ Policjantow w Szkole Policji w Pile reprezentowali Przewodniczący NSZZ Policjantów kom. Przemysław Zublewicz i wiceprzewodniczący nadkom. Jarosław Pińkowski oraz asp. Tomasz Kłys.

Witamy serdecznie Pana Komendanta i liczymy na owocną współpracę w zakresie poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Szkoły Policji Pile.