Nowi członkowie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych

ilustracja

Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych poszerzył swój skład o przedstawicieli nowych organizacji członkowskich. Swoją reprezentację zwiększył przy tej okazji również Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Obok Rafała Jankowskiego, który zajął miejsce w Prezydium FZZ, członkiem Zarządu Głównego został Sławomir Koniuszy.
W takim składzie Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych pracować będzie do połowy maja przyszłego roku. W dniach 14 – 15 maja 2018 r. w hotelu Ossa k/Rawy Mazowieckiej ma się odbyć Kongres, który wyłoni władze na kolejną, V już kadencję.
Do końca marca przyszłego roku organizacje członkowskie mają czas, by wybrać swoich delegatów na Kongres. NSZZ Policjantów, jako organizacja ogólnokrajowa ma prawo do jednego delegata na każde rozpoczęte 2000 członków. O konkretnej liczbie delegatów z danej organizacji zadecyduje jednak Prezydium Forum. Zgodnie z uchwaloną ordynacją wyborczą, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. Prezydium skoryguje ilość mandatów według średniej ilości członków, od których opłacono składkę w kadencji 2014 – 2018, wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.