Media o nowych uregulowaniach ustawowych w służbach mundurowych

ilustracja

Żołnierze oraz funkcjonariusze będą mogli się ubiegać o emerytury mundurowe bez względu na wiek. A w policji będzie mogło działać kilka związków zawodowych – pisze Bożena Wiktorowska w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: “Wielkie porządki w służbach mundurowych: Co się zmieni?”.

Autorka wymienia i omawia dwie nowelizacje, które na ostatnim posiedzeniu uchwalił Sejm.

Pierwsza to ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Znosi ona wymóg ukończenia 55. roku przez funkcjonariuszy oraz żołnierzy, którzy mają na koncie 25 lat służby i chcą zakończyć swoją karierę w resortach siłowych. Przyjęte przez Sejm rozwiązanie to efekt zeszłorocznego porozumienia zawartego pomiędzy ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz stroną społeczną reprezentowaną przez związki zrzeszające funkcjonariuszy. Zniesienie warunku wieku przy przejściu na emeryturę obejmie także funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (SCS) oraz Służby Celnej (SC). To z kolei wynika z listopadowego porozumienia pomiędzy związkowcami a szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Bożena Wiktorowska cytuje wypowiedź przewodniczącego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego:

– Związkowcy kwestionują taki sposób dyskusji nad tak znaczącymi zmianami. I dlatego wystąpimy do wszystkich możliwych instytucji polskich i zagranicznych o zbadanie ustawy pod względem przestrzegania zasad dialogu społecznego – powiedział Rafał Jankowski

Omówienie (jp)

cały artykuł pod poniższym linkiem: