Nasze postulaty są niezmienne

ilustracja

Przywrócenie wypłaty dodatków do uposażenia absolutnie nie ma wpływu na prowadzoną Akcję Protestacyjną, a jej zakończenie uzależnione jest od podpisania porozumienia w sprawie sześciu postulatów, których nie spełnienie było przyczyną jej rozpoczęcia.

Nasze postulaty są niezmienne:

  • Przyznanie dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
  • Podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
  • Odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 966, 1948);
  • Wprowadzenie pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
  • Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. Z 2016 r. poz. 708, 2270, z 017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
  • Przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

To od ich spełnienia uzależniona jest sytuacja służb mundurowych.

Rozpoczął się ostatni tydzień wakacyjnego wypoczynku, czyli okres powrotu do domów.
Ponieważ nas, odpowiedzialnych za Wasze bezpieczeństwo, jest w chwili obecnej najmniej w historii, jedźcie ostrożnie.
Problemy mają także Ratownicy Medyczni, o których pamiętamy i serdecznie pozdrawiamy.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Fotografia Ratownicza Waldemar Szańkowski, za co serdecznie dziękujemy.