3mamy linię!

ilustracja

Nasz protest nie tylko się zaostrza o czym informują wszystkie liczące się media w kraju, ale i rozszerza, tak w przestrzeni publicznej, jak i medialnej.

Prezentujemy kolejną część fotografii z cyklu: “3mamy linię”

Jak stwierdził Przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski w jednym z wywiadów: “Akcja będzie kontynuowana aż do skutku. Odwrócenie dotychczasowych proporcji pomiędzy ilością mandatów i pouczeń w związku z ujawnianymi wykroczeniami świadczy o ogromnym zaangażowaniu policjantów, a także o słuszności postulatów”. Między służbami mundurowymi a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji wciąż nie doszło do porozumienia, dlatego planujemy zaostrzenie protestu poprzez zastosowanie strajku włoskiego, polegającego na przesadnie drobiazgowym i skrupulatnym wykonywaniu zadań służbowych i przestrzeganiu wszelkich przepisów, co w konsekwencji opóźni działanie funkcjonariuszy. – Chodzi o to, żeby wdrożone elementy w najmniejszym stopniu dotknęły społeczeństwo, dlatego zwracamy się przeciwko powszechnie znienawidzonej statystyce. Bezpieczeństwo obywateli jest dla nas najwyższym priorytetem.”

(jp)

Patrz Galeria Foto część V