Narada służbowa kadry kierowniczej Policji

ilustracja

Coroczna narada służbowa kierownictwa Policji ma na celu podsumowanie minionego okresu i wytyczenie kierunków działania na rok następny. Tym razem spotkanie zorganizowano 12 marca br. w Warszawie, z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego.

Po otwarciu narady przez szefa polskiej Policji głos zabrał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. Wskazał priorytety oraz wyzwania, jakie stoją przed formacją. Zapewnił o prowadzeniu transparentnej polityki informacyjnej oraz opartej o merytoryczne oceny, a także jasno określone ścieżki rozwoju polityki kadrowej. Podkreślił jak istotne jest odbudowanie zaufania do Policji i poprawa społecznego odbioru policyjnego munduru. Zadeklarował, że resort pracuje nad rozwiązaniami prawnymi mającymi doprowadzić do zmniejszenia luki kadrowej oraz wyeliminowania różnić płacowych między funkcjonariuszami a żołnierzami.

Czytaj więcej