Najlepsze życzenia dla Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej z okazji ich święta.

ilustracja

Święto Służby Więziennej obchodzone jest 8 lutego.

Dzień 8 lutego nawiązuje do daty ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce. A więc  100 – lat! Koledzy!

***

W dniu Święta Służby Więziennej bratniej służby mundurowej, która nie opuściła nigdy żadnej manifestacji ani pikiety służb mundurowych w ciągu ostatniej dekady życzymy naszym Kolegom spokojnej służby, bezpiecznych dni w służbie i bezpiecznych powrotów po służbie.

Pragnę na ręce Przewodniczącego Zarządu Krajowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesława Tuły przekazać przy okazji wyrazy uznania i poparcia w przeciwstawieniu się quasi pluralistycznym zapędom niektórych związkowców.

Jesteśmy razem i nadal Trzymamy Linię!

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski