Na Warmii i Mazurach związkowcy z NSZZ Policjantów wybrali przedstawicieli swoich władz na kolejną kadencję

ilustracja

Na Warmii i Mazurach związkowcy z NSZZ Policjantów wybrali przedstawicieli swoich władz na kolejną kadencję i podkreślili pełną gotowość do działań mających na celu wyegzekwowanie waloryzacji uposażeń na poziomie zgodnym z oczekiwaniami.

 

W dniu 28.09.2022 r. zakończyła się Sprawozdawczo-Wyborcza Wojewódzka Konferencja Delegatów NSZZ Policjantów Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego. Delegaci podsumowali minioną kadencję i wybrali przedstawicieli organów statutowych oraz delegatów na Krajowy Zjazd. Oprócz kwestii wyborczej, tematem numer jeden była waloryzacja przyszłorocznych uposażeń. Delegaci byli zgodni, że do żądań skierowanych do Premiera należy podejść tak samo konsekwentnie, jak w roku 2018, a rodzaj podjętych przez Związek działań zależeć będzie tak naprawdę od Premiera. Potwierdzeniem tego było wyrażenie gotowości do podjęcia działań, które Zarząd Główny określi na swoim najbliższym posiedzeniu w połowie października.

 

Wybór dokonany przez delegatów potwierdził duże przywiązanie do doświadczenia i docenił dotychczasowe osiągnięcia Wojewódzkiej Organizacji Związkowej. Na szczególne uznanie zasłużył dalszy rozwój organizacji, która na przestrzeni minionej już kadencji powiększyła się o kolejnych 640 członków, przekraczając w tej chwili liczbę 3 tys. Biorąc pod uwagę stosunek liczby zatrudnionych do samych tylko policjantów (bez emerytów), poziom uzwiązkowienia przekroczył 80% i wciąż systematycznie rośnie. W sprawozdaniu z działalności statutowej uznano, że jest to efekt dużej skuteczności NSZZ Policjantów w realizacji kluczowych dla policjantów zadań. Szczególnie w zakresie ochrony prawnej, której zakres znacząco się poszerzył a uproszczenie procedury spowodowało, że wsparcie adwokata można uzyskać praktycznie w 15 min. od złożenia wniosku. Wśród innych ofert zapewnianych przez warmińsko-mazurski NSZZ Policjantów, na szczególne wyróżnienie zasługuje Fundusz Wsparcia Policjantów opierający się na bezkonkurencyjnej ofercie T-Mobile. Wszystko to spowodowało, że przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego ponownie został Sławomir Koniuszy, uzyskując poparcie 100 delegatów na 107 biorących udział w głosowaniu.

 

Wiceprzewodniczącymi Zarządu Wojewódzkiego z równie dużym poparciem zostali: Piotr Krupiński, Henryk Kołecki, Łukasz Abramski, Marek Zieliński, Jolanta Rakiel-Sugier, Zbigniew Przyborowski, Radosław Gdula i Rafał Tkaczuk.

 

Organem kontrolnym w VIII kadencji pokieruje Dariusz Wileński. Jego wiceprzewodniczącymi zostali Mariusz Wesołowski, Zbigniew Kniaź, Ireneusz Rosielewski i Wiesław Bujakowski.

 

Na Krajowym Zjeździe Delegatów, który ma się odbyć na początku grudnia, naszą organizację reprezentować będą: Sławomir Koniuszy, Łukasz Abramski, Piotr Dzirba, Piotr Krupiński, Henryk Kołecki, Mirosław Orłowski, Grzegorz Łuczko.

 

Wyborczą część Konferencji poprzedziła uroczystość, w której wzięli udział m.in.: nadinsp. Tomasz Klimek – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, J.E. ks. Abp dr Józef Górzyński – Metropolita Warmiński, Rafał Jankowski – Przewodniczący NSZZ Policjantów, Jarosław Kowalczyk – Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie, dr Tomasz Szankin – Pełnomocnik KGP ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi, mł.insp. Andrzej Szary – Przewodniczący Wielkopolskiego ZW NSZZ P, mł.insp. dr hab. Aleksander Babiński – Przewodniczący ZS NSZZ P WSPol w Szczytnie, podinsp. Krzysztof Balcer – Przewodniczący Łódzkiego NSZZ P, Kamil Bachanowicz – Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW, Maciej Kuszilek – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Kętrzynie, Piotr Szejn – Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Kętrzynie, Dariusz Szczepan – Przewodniczący W-M Zarządu Wojewódzkiego ZZ S „Florian”, Robert Chrzanowski – Dyrektor Konsorcjum Brokerskiego „Konstanta”, Adam Drążkiewicz – Krajowy Koordynator Allianz ds. Ubezpieczeń Służb Mundurowych, ks. kan. dr inż. Zbigniew Czernik – Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ks. Arkadiusz Suchowiecki – Kapelan Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, Monika Berdzik – Przewodnicząca ZZ MSWiA Policji Zarząd w Olsztynie. Wśród gości obdarzonych szczególnym uznaniem ze strony NSZZ Policjantów znaleźli się również adwokaci najdłużej współpracujący z Zarządem Wojewódzkim: mec. Ewa Tokarzewska, mec. Anna Wróbel-Łukaszewska, mec. Magdalena Wilczek, mec. Andrzej Szydziński i mec. Tomasz Szydziński. W podziękowaniu za ich zasługi Zarząd Główny NSZZ Policjantów nadał im medale i odznaczenia, które osobiście wręczyli Rafał Jankowski i Andrzej Szary. W podobny sposób podziękowano najbardziej zasłużonym działaczom związkowym. Oprócz wyróżnień Zarządu Głównego, pięciu członków naszej organizacji otrzymało medale nadawane przez wielkopolski Zarząd Wojewódzki w uznaniu współpracy pomiędzy tymi regionami.

 

Biuro Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów