MUSIMY PAMIĘTAĆ – KISIELIN 2019′ – CIĄG DALSZY

ilustracja

W dniach 15-18 października br. na terenie Wołynia we Włodzimierzu Wołyńskim oraz Kisielinie przebywała związkowa grupa robocza z Zarządów Wojewódzkich z Katowic, Bydgoszczy i Parczewa – w tym członków Zespołów woj.śląskiego oraz Zarządu Głównego NSZZ Policjantów – ds.opieki nad grobami i pamięci o Policjantach.

Celem wyjazdu, realizującego projekt w ramach Uchwały tematycznej Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego z/s w Katowicach było wykonanie szeregu prac porządkowych na polskim cmentarzu w Kisielinie, gdzie spoczywa st.post.Policji Państwowej Joachim CIEPIELEWSKI, nad grobem którego od maja br. patronat sprawuje zarząd śląski przy znaczącej pomocy kolegów z zarządu kujawsko-pomorskiego. Cmentarz powstał w 1690 roku, ostatni pochówek odnotowano w lipcu 1943 roku.

Ponadto przy okazji pobytu we Włodzimierzu Wołyńskim zaplanowano wykonanie prac porządkowych w miejscach gdzie spoczywają Policjanci Policji Państwowej.

W trakcie tego wyjazdu roboczego zrealizowano następujące zamierzenia;

Uprzątnięto wnętrze starego Kościoła w Kisielinie i wokół jego ruin, a także w pobliżu kurhanu, w miejscu gdzie z rąk “banderowców” w lipcu 1943 roku śmierć poniosło 96 osób, w tym dwóch funkcjonariuszy Policji Państwowej.

W Szkole Podstawowej w Kisielinie po raz kolejny przekazano dzieciom dobrowolnie zebrane dary w postaci książek, zabawek, artykułów szkolnych oraz ubrań.

Zrealizowano zamierzone prace porządkowe na cmentarzu w Kisielinie.
Od ostatnich prac w kwietniu br. ziemia mocno wypuściła korzenie – i znów intensywnie trzeba było używać pił, siekier i kosiarek. Po zakończeniu prac udekorowano wszystkie groby szarfami w kolorze narodowym, oraz zapalono biało-czerwone znicze.

Zapalono również znicze w miejscu masowego mordu ponad 500 Żydów, znajdującego nieopodal polskiego cmentarza. Znicze zapalono także w miejscu masowych grobów NKWD we Włodzimierzu Wołyńskim.

Ponadto uporządkowano teren wokół grobów policjantów Policji Państwowej, którzy polegli na służbie a spoczywających na cmentarzu komunalnym we Włodzimierzu Wołyńskim.
Z uwagi na mocno posunięte zniszczenia kwater, płyt nagrobnych, zanikających inskrypcji – zostaną podjęte starania o próbę wspólnego ratowania grobów przez Zarządy Wojewódzkie w Katowicach i Bydgoszczy.

Godnym podkreślenia pozostaje fakt, iż wyjazd odbywał się po raz kolejny za zgodą KGP w Warszawie środkiem transportu służbowego KWP w Katowicach oraz we własnym czasie wolnym jego uczestników.

Jako koordynator projektu składam serdeczne słowa podziękowania za zrozumienie celu i sensu naszej inicjatywy, udzielenie wszechstronnej pomocy na ręce Pana Komendanta Głównego Policji w Warszawie gen.insp.dr Jarosława SZYMCZYKA oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp.dr Krzysztofa JUSTYŃSKIEGO.

Wielkie słowa uznania kieruję do wszystkich uczestników wyjazdu, za determinację i zapał co miało przełożenie na końcowy efekt prac, tym bardziej przed przed Uroczystością Wszystkich Świętych

Osobne podziękowania za zaangażowanie w zbiórkę darów dla dzieci ze szkoły w Kisielinie składam na ręce kolegów reprezentujących;

-Zarząd Terenowy Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów w Częstochowie
-Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KMP w Zabrzu
-Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie
-Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów SPPP w Częstochowie
-Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów OPP w Katowicach
-Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KMP w Mysłowicach
-Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów SPPP w Bielsku-Białej
-Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Bydgoszczy

Na 2019 rok zakres prac zamierzonych jak i zrealizowanych w odniesieniu do nekropolii w Kisielinie został zrealizowany.

W przyszłym roku oprócz standardowych działań skupimy się na ratowaniu przed zapomnieniem tych grobów policjantów PP którzy rotę ślubowania wypełnili do końca a ich miejsce wiecznego spoczynku znajduje się na cmentarzu we Włodzimierzu Wołyńskim.

Galeria Foto

Maciej Dziergas
Przewodniczący Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
ds. Opieki nad grobami i pamięci o Policjantach