MSWiA: Dotrzymujemy słowa! Funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżki uposażeń

ilustracja

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 zagwarantowane zostało podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy o 20 proc. w stosunku do roku 2023, poprzez waloryzację kwoty bazowej.

Ustalona  kwota bazowa dla funkcjonariuszy wynosi 2 088,77 zł i w konsekwencji powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie o następującą kwotę (bez nagrody rocznej):

  • 1 359 zł w Policji i Straży Granicznej,
  • 1 340 zł w Państwowej Straży Pożarnej,
  • 1 575 zł w Służbie Ochrony Państwa.

Realizacja podwyżek funkcjonariuszy, z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r., nastąpi po uchwaleniu i opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2024. Wymagać to będzie nowelizacji rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji tzw. płacowych, określających nowe wyższe stawki uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami do uposażenia. Wejście w życie znowelizowanych rozporządzeń MSWiA uzgadnianych ze stroną społeczną będzie podstawą do wypłaty podwyższonych uposażeń z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/dotrzymujemy-slowa-funkcjonariusze-sluzb-podleglych-mswia-otrzymaja-podwyzki-uposazen