Minister Joachim Brudziński z wizytą w Szkole Policji w Katowicach

ilustracja

13 lutego br. szef MSWiA odwiedził kadrę kierowniczą i słuchaczy Katowickiej Szkoły Policji.

Mamy świadomość, że trzeba stworzyć warunki, które zachęcą młodych ludzi do wstąpienia do służby. Bezpieczne państwo i obywatele to dobrze wyposażona, wyszkolona i opłacana Policja – powiedział minister Joachim Brudziński podczas spotkania ze słuchaczami i kadrą Szkoły Policji w Katowicach.

Z ponad 23 tys. kandydatów do służby w Policji w 2017 r. przyjęto 4151 nowych policjantów. Funkcjonariuszem został więc zaledwie co piąty kandydat do służby. – Musimy stworzyć warunki, aby do Policji trafiali ludzie inteligentni, kreatywni i dobrze przygotowani – powiedział szef MSWiA. Zaznaczył, że również w tym roku w szeregi formacji wstąpi ponad 4 tys. nowych policjantów.

Aby zostać policjantem trzeba przejść wieloetapową procedurę naboru. Obejmuje ona m.in. test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata.

Minister podkreślił, że policjant, także młody – dopiero rozpoczynający służbę – musi być godnie wynagradzany i jako szef MSWiA będzie o to zabiegał. Poinformował jednocześnie, że w tym roku – od 1 maja – podwyżkę otrzymają najmniej zarabiający i nowo przyjęci funkcjonariusze służb podległych MSWiA. Na ten cel zostanie przeznaczona kwota w wysokości 150 mln złotych.

Realizujemy to m.in. poprzez wprowadzony przez MSWiA Program Modernizacji Służb – podkreślił minister.Szef MSWiA zadeklarował także, że będzie odwiedzał poszczególne województwa, aby na miejscu, w danym regionie, sprawdzić specyfikę pracy służb zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa.

Nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, będzie wspierał Polskę powiatową, lokalną. To oprócz zapewnienia bezpieczeństwa, jest naszym drugim najważniejszym priorytetem – zaznaczył.Minister zwrócił również uwagę na kwestię przestrzegania najwyższych standardów służby przez funkcjonariuszy formacji podległych szefowi MSWiA. Aby służby były elitarne, nie może być przyzwolenia na sytuacje, które szkodzą wizerunkowi Policji, Państwowej Straży Pożarnej czy Straży Granicznej.

Wszyscy funkcjonariusze służb podległych MSWiA, a także pracownicy cywilni tych formacji, otrzymali podwyżki 1 stycznia 2017 r. Funkcjonariusze dostali średnio o 253 złote więcej, a pracownicy cywilni przeciętnie 250 złotych. Kolejna podwyżka, która obejmie wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, zostanie wprowadzona 1 stycznia 2019 roku. Dzięki niej funkcjonariusze będą zarabiać średnio o 609 zł więcej niż w 2016 r., a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 597 zł.

Szef MSWiA zaznaczył, że zawód policjanta to stabilna i pewna praca, która daje nie tylko satysfakcję, ale stwarza także możliwości rozwoju. – Będziemy zabiegać o to, żeby ta satysfakcja z pracy wynikała nie tylko z realizacji waszej pasji, ale również z godziwego i godnego uposażenia. Tak, żeby wasze rodziny miały poczucie, że można godnie i stabilnie w pewnej perspektywie czasu, również z szansą na podniesienie tych zarobków, funkcjonować – dodał.

Minister życzył słuchaczom, aby proces przygotowania do służby w Policji był czasem maksymalnie wykorzystanym. – W Szkole Policji przygotowujecie się do tego, aby trafić do swoich macierzystych komend, a tam do służby obywatelom, bo wasza praca to właśnie służba – zaznaczył szef MSWiA.

W Szkole Policji w Katowicach w 2017 r. przeszkolono łącznie 4 273 słuchaczy na różnego rodzaju szkoleniach i kursach – w tym 582 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Obecnie w szkole kształci się 633 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oraz 68 słuchaczy kursów specjalistycznych. Aktualnie w szkole są słuchacze m.in. z województw: śląskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Podczas spotkania inspektor Rafał Kochańczyk, komendant Szkoły Policji w Katowicach poinformował, że szkoła planuje m.in. budowę nowoczesnej strzelnicy dla policjantów.

Szkoła Policji w Katowicach została utworzona na mocy zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego Policji z 6 stycznia 1999 r. Jest najmłodszą tego typu jednostką w kraju. Na 31 grudnia 2017 Szkoła Policji w Katowicach posiadała 148 etatów policyjnych oraz 120 etatów pracowników Policji. Obecnie baza szkoleniowo – noclegowa pozwala na szkolenie jednocześnie 740 słuchaczy.

W spotkaniu ze słuchaczami i kadrą Szkoły Policji wzięli również udział: nadinspektor Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski oraz parlamentarzyści ze Śląska.