Milan Štěpánek powrócił do czynnej służby.

ilustracja

Po 14 latach przewodniczenia związkowi zawodowemu Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Milan Štěpánek podjął decyzję o powrocie do czynnej służby. Podziękowania za współpracę i wsparcie złożyli Rafał Jankowski, Benedykt Nowak, Jacek Bryła.