Manifestacja: Komunikat organizacyjny i Regulamin zgromadzenia

ilustracja

W załączniku zamieszczamy Regulamin Zgromadzenia, który będzie obowiązywać w dniu 2 października podczas manifestacji.

Miejsca dla autokarów NSZZ Policjantów są zabezpieczone na parkingu Stadionu Narodowego – patrz mapa.

Każdy autokar musi mieć przymocowany na szybie przedniej identyfikator w formacie A4 z wpisaną nazwą Zarządu Wojewódzkiego/Szkolnego – wzór w załączeniu. Osoby wyznaczone do służby porządkowo – informacyjnej powinny posiadać kamizelki odblaskowe. Pozostałe informacje dotyczące rozlokowania transportu i uczestnictwa w manifestacji w załączonym Komunikacie organizacyjnym.

Uwaga!

Z uzyskanych informacji wynika, iż MSWiA poprzez swoje służby, w tym Biuro Nadzoru Wewnętrznego będzie monitorować przebieg manifestacji, dlatego wszyscy czynni funkcjonariusze powinni wykazać się samokontrolą. Istnieje bowiem zagrożenie wszczynania postępowań, w tym z etyki.
Wiemy także, że nasza manifestacja będzie nagrywana przez środowiska narodowe i kibolskie. Mogą być wobec nas stosowane prowokacje.
Ponadto przypominam, iż manifestacja nie jest polityczna. Odbywa się w związku ze złożonymi przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych postulatami.
Osoby, które usiłowałyby wejść ze swoimi hasłami muszą być bezwzględnie usuwane przez nasze służby porządkowe.
W manifestacji nie przewidujemy udziału polityków, członków stowarzyszeń i innych organizacji poza osobami zaproszonymi przez organizatora protestu.

O WSZELKICH SYTUACJACH WZBUDZAJĄCYCH NIEPOKÓJ LUB PODEJRZENIA NALEŻY OD RAZU ZAWIADAMIAĆ ORGANIZATORA!

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Rafał Jankowski