KWP Bydgoszcz: Hołd Policjantom pomordowanym na wschodzie i pochowanym w Miednoje.

ilustracja

19 września 2019 r. w Bydgoszczy odbyła się po raz czwarty, z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego i Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy, uroczystość upamiętniająca polskich policjantów pomordowanych w Miednoje w 1940 roku przez NKWD.

W uroczystościach uczestniczyła delegacja Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, podinsp. Piotr Kujawa i nadkom. Jerzy Kostrzewski, a także kadra kierownicza naszego garnizonu na czele z Panem Komendantem Wojewódzkim Policji insp. Pawłem Spychałą. W obchodach wzięli udział: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Zastępca Prezydenta Pani Iwona Waszkiewicz, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak oraz uczniowie klas policyjnych z Bydgoszczy i Inowrocławia.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Rodzin Katyńskich, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Instytutu Pamięci Narodowej.

Dumnie nasz związkowy sztandar prezentował poczet sztandarowy złożony z naszych kolegów związkowców z Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy OPP KWP w Bydgoszczy. Dziękujemy bardzo naszym kolegom za ich wkład i godne reprezentowanie naszego związku w czasie uroczystości.

Uroczystości ku pamięci Miednoje

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w Katedrze pw. Św. Marcina i Mikołaja w intencji policjantów pomordowanych po 17 września 1939 r., po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie na wschodzie oraz tych zamordowanych przez NKWD w 1940 roku w Miednoje. Msza celebrowana była przez Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ks. Prałata Stanisława Kotowskiego, Proboszcza Bydgoskiej Katedry. Podniosłego charakteru mszy nadała obecność pocztów sztandarowych i kompanii honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Ostatnim elementem uroczystości było oddanie hołdu ofiarom zbrodni. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Piotr Kujawa, Wojewoda Kujawsko-Pomorski P. Mikołaj Bogdanowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy P. Iwona Waszkiewicz, Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy P. Edyta Cisewska oraz delegacja Stowarzyszeń złożyli wieńce pod pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej na Starym Rynku w Bydgoszczy.

Po uroczystościach ich uczestnicy spotkali się w Domu Pielgrzyma na skromnym poczęstunku. Nauczyciele i wychowawcy klas policyjnych, samorządowcy i policjanci mogli wymienić spostrzeżenia, podzielić się wspomnieniami o tragicznej karcie naszej bolesnej historii.

Szczególne podziękowania wyrażamy ks. Prałatowi Stanisławowi Kotowskiemu za słowa homilii w trakcie mszy i gościnność dla naszego policyjnego środowiska. Nasze serdeczne podziękowania kierujemy również do funkcjonariuszy Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy, którzy bardzo mocno zaangażowali się w pomoc w organizacji i przygotowaniu całej uroczystości.

Przewodniczący
ZW NSZZ Policjantów
woj. kujawsko-pomorskiego
Piotr Kujawa

Galeria Foto www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl