“Kryształowe Gwiazdy”

ilustracja

Dzisiaj w Trzebawiu odbyła się uroczysta gala, podczas której kolejne „Kryształowe Gwiazdy” trafiły do rąk policjantów i policjantek z Wielkopolski. Do grona laureatów dołączyło 62 mundurowych, którzy w służbie lub poza nią uratowali ludzkie życie. Dziewięciu spośród tegorocznych laureatów uratowało ludzkie życie po raz kolejny. Zostali uhonorowani „Kryształową Gwiazdą ze wstęgą”.

Na dzisiejszej uroczystości jej współorganizatorzy: Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Olczyk i Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary przywitali znamienitych gości: I Wicewojewodę Wielkopolską Panią Karolinę Fabiś-Szulc, Członka Zarządu Starostwa Poznańskiego Pana Piotra Zalewskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Jakuba Gorczyńskiego, Zastępcę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. brygadiera Tomasza Wiśniewskiego.

Obecni byli również st. brygadier Andrzej Zajączkowski Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, podpułkownik Paweł Onichimiuk Komendant Placówki Straży Granicznej Poznań Ławica, podpułkownik Piotr Sztorm Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu, Pan Tomasz Tański Wielkopolski Inspektor Transportu Drogowego, ks. kan. Grzegorz Szafraniak Kapelan wielkopolskich policjantów.

Nie mogło zabraknąć komendantów miejskich i powiatowych oraz Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – przełożonych wyróżnionych policjantów. Na sali pojawili się także Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ policjantów oraz mecenasowie Wojciech Wiza, Mariusz Paplaczyk i Leszek Cieślak.

Jednak głównymi bohaterami uroczystej zbiorki byli wyróżnione policjantki i policjanci.

„Kryształowa Gwiazda”  to szczególne wyróżnienie dla funkcjonariuszy, którzy swoją postawą udowodnili, czym są dla każdego policjanta słowa roty ślubowania. Ta prestiżowa nagroda, wręczana  policjantom z Wielkopolski, jest wyrazem uznania dla tych funkcjonariuszy, którzy w trakcie codziennej służby lub poza nią, często narażając siebie, przyczynili się do uratowania ludzkiego życia, bądź też ich działania przyniosły wyraźną poprawę losu drugiego człowieka.

Od 2005 roku na uroczystej zbiórce Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu razem z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego wyróżnia w ten sposób  policjantów – bohaterów.  Przez 19 lat wręczono 939 „Kryształowych Gwiazd” i 119 Kryształowych Gwiazd ze Wstęgą. To setki ocalonych osób, tyleż samo historii ludzkich dramatów i zdarzeń, w których policjanci bez wahania ruszyli na pomoc. Ogromna liczba laureatów pokazuje, że niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, często z narażeniem własnego życia, jest w policyjnej służbie niemalże codziennością.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Olczyk pogratulował wszystkim wyróżnionym. Podkreślił, że są wizytówką garnizonu wielkopolskiego. Życzył wszystkim pomyślności w służbie.

I Wicewojewoda Wielkopolska Pani Karolina Fabiś-Szulc w imieniu Pani Wojewody Wielkopolski Pani Agaty Sobczyk, odczytała okolicznościowy adres, w którym również padły słowa wdzięczności i uznania za poświęcenie i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa.

Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego przypomniał, że Policja w Wielkopolsce jako pierwsza wprowadziła tego typu wyróżnienie. Na przestrzeni 19 lat podczas których wręczane są Kryształowe Gwiazdy, otrzymał ją co 7 wielkopolski policjant.

Opisy czynów i galeria zdjęć