Krystyna Łybacka nie żyje. Odeszła wielka przyjaciółka wielkopolskich policjantów.

ilustracja

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani prof. Krystyny Łybackiej, której związki z policją wielkopolską datują się od początku Jej działalności politycznej. Jako posłanka ziemi wielkopolskiej brała udział w wielu wydarzeniach organizowanych przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego, których przez całą swoją karierę wspierała swoją wiedzą i zaangażowaniem.  Odeszła wielka przyjaciółka wielkopolskich policjantów.

Krystyna Łybacka urodziła się 10 lutego 1946 roku w Jutrosinie. Z wykształcenia była doktorem nauk matematycznych; w latach 1968 do 2014 była pracownikiem naukowo – dydaktycznym Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1968-91 pełniła funkcję sekretarza technicznego i naukowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Wykładała na Politechnice Poznańskiej.

W roku 1991 Łybacka po raz pierwszy zdobyła mandat poselski, który sprawowała nieprzerwanie do roku 2014, zasiadając w Sejmie I, II i III, IV, V ,VI i VII kadencji.

Była zaangażowana w prace sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Komisji Obrony; Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, była też przewodniczącą Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Ratyfikacji Konkordatu, przewodniczącą Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po wygranych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej wyborach parlamentarnych w 2001 roku została ministrem edukacji narodowej i sportu w rządzie Leszka Millera. Resortem tym kierowała do 2 maja 2004 roku.

W latach 2014-2019 Krystyna Łybacka zasiadała w Parlamencie Europejskim.

W 2019 roku została wybrana najlepszym europosłem w kategorii Edukacja, Kultura i Media w konkursie, którego organizatorem jest “The Parliament Magazine”.

W 1993 wstąpiła do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 1999 roku należała do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, była wiceprzewodniczącą partii w latach 1999 – 2003. W latach 1999-2003 i 2005–2007 była przewodniczącą Wielkopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD.

 

************************************

Andrzej Szary: Odchodzi od nas wyjątkowa i wielka postać, która pełniąc szereg wysokich funkcji państwowych i społecznych, swoją pracą i swoim życiem przysłużyła się Wielkopolsce, Polsce oraz NSZZ Policjantów.

Dla NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego to ogromna strata i wielki żal.  Pani Krystyna Łybacka zawsze jak pamiętam interesowała się poprawą funkcjonowania służb mundurowych i na forum polskiego Parlamentu podejmowała działania, aby funkcjonariusze mieli zapewnione przez polskie Państwo godne warunki służby i płacy. Posiadała ogromną wiedzę i potrafiła ją, jak mało kto wykorzystać jako Posłanka.

Za zasługi dla Związku Pani Profesor Krystyna Łybacka była wielokrotnie wyróżniana odznaczeniami NSZZ Policjantów. Mieliśmy się spotkać we września podczas uroczystości z okazji 30 – lecia NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego. Jednak nie będzie nam to dane.

Miałem ten zaszczyt, że łączyły mnie z Panią Minister, Posłanką do Polskiego i Europejskiego Parlamentu od wielu lat bliskie i przyjazne relacje. Pamiętam, że  kiedy potrzebowaliśmy pomocy nigdy nam nie odmówiła. Zawsze otwarta, życzliwa, prezentująca wysoką kulturę osobistą, potrafiąca rozmawiać  ze swoimi oponentami, co w obecnym świecie jest rzadkością. Cieszyła się dużym szacunkiem bo zawsze była “BLISKO LUDZI”, znała ich problemy i starała się ze wszystkich miar je rozwiązywać, co się jej udawało.

W imieniu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów naszego województwa składamy szczere z serca płynące kondolencje dla małżonka Wojciecha, Rodziny, Najbliższych, Przyjaciół oraz Współpracowników.

SZANOWNA PANI MINISTER, PROFESOR, POSŁANKO, PRZYJACIÓŁKO NSZZ POLICJANTÓW SPOCZYWAJ W SPOKOJU!!!

podinsp. Andrzej Szary wraz z Współpracownikami