Krew dla Marka popłynęła ze Szczytna

ilustracja

W dniu 7 lipca br., na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pojawił się Mobilny Punkt Poboru Krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Tym razem poborowi przyświecał szczególny cel — zbiórka na potrzeby leczenia naszego kolegi Marka Osiejewskiego.

Mimo okresu wakacyjnego chęć niesienia pomocy zadeklarowała wielu przedstawicieli kadry i słuchaczy. Stawili się przed autobusem, aby oddać najcenniejszy dar życia jakim jest krew. Niestety dla licznej grupy okazało się to niemożliwe, z uwagi na zbyt krótki upływ czasy od ostatniej donacji. W konsekwencji zarejestrowano 21 dawców, z których zakwalifikowało się do donacji 13. Krew jednak oddało 12 osób, co pozwoliło zebrać blisko 5,5 litra tego najcenniejszego daru.

Dziękujemy za przyłączenie się do apelu o krew dla kolegi Marka Osiejewskiego.

Trzymamy linię i tym razem.