KPP Piła: uroczystości i podziękowania z okazji Święta Policji.

ilustracja

21 lipca 2020 r. miała miejsce uroczystość z okazji Święta Policji. W tym szczególnym dniu Komendant Powiatowy Policji nadkom. Mariusz Wiśniewski wręczył akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Wręczone zostały również medale za zasługi na rzecz NSZZ Policjantów oraz wielkopolskiej Policji, a także wyróżnienia dla pracowników cywilnych. Ze względu na pandemię koronawirusa obchody Święta Policji odbyły się bez udziału zaproszonych gości.

Podczas uroczystości, która obyła się w sali konferencyjnej pilskiej jednostki Komendant Powiatowy Policji w Pile nadkom. Mariusz Wiśniewski podziękował za ciężką, pełną oddania i poświęcenia służbę oraz pracę pracowników Policji. W dalszej kolejności awansowani policjanci odebrali gratulacje oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Do podziękowań i gratulacji dołączył się również Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego podinsp. Andrzej Szary. Decyzją Pana Przewodniczącego za zasługi na rzecz związków zawodowych dziesięciu pilskim policjantom przyznano medale.

Nagrody oraz okolicznościowe statuetki otrzymali również pracownicy Policji.

Podziękowania

Komendanta Powiatowego Policji w Pile

nadkom. Mariusza Wiśniewskiego

/patrz załącznik/