Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych

ilustracja

Rozpoczął się trzydniowy Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

To wielkie święto europejskiej demokracji – przed nami dyskusja na temat wyzwań przyszłości – inflacji, zmian w modelu energetycznym, a także zmian w relacjach społeczno – rynkowych.

Co równie ważne, EKZZ obchodzi swoje 50-te urodziny. To największy europejski ruch społeczny w Europie.

NSZZ Policjantów w czasie kongresu reprezentuje Kolega Rafał Jankowski, Przewodniczacy ZG NSZZP /Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych/

W kongresie bierze udział około 600 delegatów krajowych związków zawodowych, z 93 krajowych organizacji związkowych z 41 krajów europejskich, 10 europejskich branżowych federacji związkowych. Udział w kongresie biorą wszystkie 3 reprezentatywne centrale związkowe działające w Polsce: Forum Związków Zawodowych, OPZZ oraz NSZZ Solidarność