Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych grozi protestem ogólnokrajowym!

ilustracja

21 lutego br. przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkali się z Zastępcą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotrem Walczakiem i jego współpracownikami.

Celem spotkania były problemy związane z kształtowaniem się i funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej, oprócz tego tematu reprezentanci FZZSM przedstawili postulaty dotyczące całego środowiska służb mundurowych.

Z ramienia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w spotkaniu udział wzięli; wiceprzewodniczący Andrzej Szary oraz członek ZG Sławomir Koniuszy.

(…) Przedstawiciele Ministerstwa Finansów usłyszeli m.in., że jeżeli i tym razem postulaty Federacji zostaną zignorowane, organizacje wchodzące w jej skład zostaną zmuszone do podjęcia decyzji o rozpoczęciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej (…)

Komunikat w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI