Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 25.04.2019′

ilustracja

W związku z wypowiedzią Pawła Wojtunika dla Radia ZET, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych czuje się w obowiązku zamieścić poniższe sprostowanie:

*****

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zrzeszająca związki zawodowe: Policji, Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Służby Celnej wyjaśnia, iż nie wspiera żadnego kandydata w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wypowiedź Pana Wojtunika dla Radia ZET, iż jest obrońcą interesów cyt. “Federacji Służb Mundurowych” zawiera błąd merytoryczny. Z tego, co się orientujemy Panu Wojtunikowi chodziło o “Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP” (https://www.fssm.pl/) a nie o naszą: Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Informuję również, że nasza Federacja pozostaje poza orbitą wszelkich działań związanych z polityką. Zajmujemy się wyłącznie dbaniem o interesy funkcjonariuszy. Tylko tyle i aż tyle.

Z poważaniem

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych
Rafał Jankowski

Oryginał Komunikatu w załączniku: