Komendant i Przewodniczący NSZZ Policjantów oddali hołd insp. PP Wiktorowi Ludwikowskiemu współtwórcy polskiej Policji w rocznicę jego śmierci

ilustracja

W tym roku przypada 65. rocznica śmierci inspektora Policji Państwowej Wiktora Ludwikowskiego oraz 5. rocznica ustanowienia śp. Inspektora Patronem Wielkopolskiej Policji. To wybitna postać związana z rozwojem Policji w XX-leciu międzywojennym. Kryminolog, prekursor daktyloskopii i współtwórca Interpolu.  Komendant  Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Olczyk wspólnie z mł. insp. Andrzejem Szarym, Przewodniczącym ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego oddali hołd współtwórcy polskiej Policji i  złożyli kwiaty przed tablicą przy wejściu do gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji.

24 marca przypada 65. rocznica śmierci inspektora Policji Państwowej Wiktora Ludwikowskiego, wybitnego kryminologa, prekursora daktyloskopii i współtwórcy Interpolu, który został pochowany na kozielskim cmentarzu.

Inspektor Policji Państwowej Wiktor Gustaw Ludwikowski urodził się 23 kwietnia 1886 roku we Lwowie, w zaborze austriackim. Jego życie od zawsze związane było z mundurem. Początkowo służył jako oficer w armii austriackiej. Zawsze jednak czuł się Polakiem i pod groźbą utraty stanowiska organizował tajne drużyny Związku Strzeleckiego. Szkolił młodych Polaków jak posługiwać się bronią i zapoznawał ich z taktykami walk partyzanckich. Kształcił przyszłą kadrę oficerów odrodzonego Wojska Polskiego.

Swoje życie związał z policją 1 października 1919 roku, organizując od podstaw jeden ze strategicznych i nowatorskich wydziałów w Komendzie Głównej Policji Państwowej. Opracował także dwa podręczniki dla służb kryminalnych i prewencyjnych, które służyły wielu pokoleniom policjantów. Utworzył pierwszą polską centralę kryminalistyczną i wprowadził stosowanie daktyloskopii w pracy policji. 19 czerwca 1920 roku otrzymał awans na stopień inspektora Policji Państwowej i został mianowany Komendantem Okręgu Policji Państwowej w Wielkopolsce. W 1923 roku wspólnie z innymi kryminologami opracował koncepcję utworzenia Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnej, którą później nazwano Interpolem.

Jego całe życie poświęcone było służbie narodu polskiego. Nawet gdy wojna dobiegła końca i Wiktor Ludwikowski osiedlił się w Koźlu, aktywnie działał na rzecz społeczeństwa. W czasach powojennych otworzył restaurację „Repatriantka”, która znajdowała się przy obecnym dworcu PKS. Był także kierownikiem Banku Ludowego oraz radnym Powiatowej Rady Narodowej. Przez niemal 13 lat sprawował funkcję komendanta Związku Weteranów Powstań Śląskich.  Zmarł 24 marca 1959 roku i został pochowany na cmentarzu w Koźlu.

Imię Wiktora Ludwikowskiego, jako człowieka niewątpliwie zasłużonego dla polskiej Policji, zostało nadane sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W 2016 roku jego imieniem nazwano także most nad Odrą w Kędzierzynie-Koźlu. Jest to jedyny most w Polsce noszący imię policjanta.

W 2019 roku Wiktor Ludwikowski został patronem wielkopolskich policjantów.