Komendant Główny Policji po interwencji NSZZ Policjantów wznawia wypłacanie dodatków

ilustracja

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk poinformował, o wznowieniu wypłaty wydatków osobowych z § 3070 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dla funkcjonariuszy. Jednocześnie poinformował, że w ramach ogólnego planu finansowego Policji powyższe wydatki nie są zagrożone.

Gdyby nie zdecydowana reakcja NSZZ Policjantów, sprawa mogłaby nie ujrzeć światła dziennego, a komendanci wojewódzcy realizowaliby polecenie Komendanta Głównego. NSZZ Policjantów skierował w tej sprawie pisma do Komendanta Głównego Policji oraz do Premiera RP.

Pismo Komendanta Głównego Policji w załączniku.

*****************

Przywrócenie wypłaty dodatków do uposażenia absolutnie nie ma wpływu na prowadzoną Akcję Protestacyjną, a jej zakończenie uzależnione jest od podpisania porozumienia w sprawie sześciu postulatów, których nie spełnienie było przyczyną jej rozpoczęcia.
Nasze postulaty są niezmienne:
– Przyznanie dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;-
– Podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
– Odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 966, 1948);
– Wprowadzenie pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
– Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. Z 2016 r. poz. 708, 2270, z 017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
– Przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.
To od ich spełnienia uzależniona jest sytuacja służb mundurowych.
Rozpoczął się ostatni tydzień wakacyjnego wypoczynku, czyli okres powrotu do domów.
Ponieważ nas, odpowiedzialnych za Wasze bezpieczeństwo, jest w chwili obecnej najmniej w historii, jedźcie ostrożnie.
Problemy mają także Ratownicy Medyczni, o których pamiętamy i serdecznie pozdrawiamy.
Zdjęcie dzięki uprzejmości Fotografia Ratownicza Waldemar Szańkowski, za co serdecznie dziękujemy.

Stanowisko Zarządu Głównego NSZZ Policjantów – tutaj