Kolejne zmiany kadrowe

ilustracja

Informujemy o kolejnych zmianach kadrowych, które nastąpiły na stanowiskach kierowniczych polskiej Policji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 16 stycznia 2024 r. powołał na stanowisko:

 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Magdalenę NGUYEN-FUDALĘ – dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP, pełniącą obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 19 stycznia 2024 r. odwołał ze stanowiska:

 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza KLIMKA,
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusza MATUSIAKA,
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasza TRAWIŃSKIEGO.

Komendant Główny Policji z dniem 18 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

 • zastępcy dyrektora Biura Logistyki Policji KGP insp. Pawłowi HERBUSIOWI – zastępcy dyrektora Biura Kontroli KGP.
 • zastępcy dyrektora Biura Kontroli KGP mł. insp. Stanisławowi DYRKOWI – naczelnikowi Wydziału Obsługi Informacyjnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP.

 

Komendant Główny Policji z dniem 18 stycznia 2024 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska i z dniem 19 stycznia 2024 r. przeniósł do dyspozycji Komendanta Głównego Policji:

 • podinsp. Paulinę MACCZAK – zastępcę dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

 

Komendant Główny Policji z dniem 19 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

 • zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Irminie GOŁĘBIEWSKIEJ – radcy Zespołu Współpracy Bilateralnej i Multilateralnej Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Komendant Główny Policji z dniem 20 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków:

 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Pawłowi KRAUZOWI – Komendantowi Powiatowemu Policji w Piasecznie.
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Jarosławowi TOKARCZYKOWI – I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszardowi GANOWI – I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.