Kolejne zmiany kadrowe w Policji

ilustracja

Informujemy o kolejnych zmianach kadrowych, które nastąpiły na stanowiskach kierowniczych polskiej Policji.

Komendant Główny Policji z dniem 5 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji:

 • insp. Mirosława PASTERNEGO – Zastępcę Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 8 lutego 2024 r. odwołał ze stanowiska:

 • nadinsp. Piotra MĄKĘ – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 9 lutego 2024 r. powołał na stanowisko:

 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Dariusza WALICHNOWSKIEGO – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Mariusza KRZYSTYNIAKA –I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Tomasza OLCZYKA – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
 • Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Cezarego LUBĘ – pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji

Komendant Główny Policji z dniem 8 lutego 2024 r. zwolnił z pełnienia obowiązków Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji:

 • insp. Mariusza KUDELĘ – Zastępcę Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącego obowiązki Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

Komendant Główny Policji z dniem 8 lutego 2024 r. odwołał z zajmowanego stanowiska i z dniem 9 lutego 2024 r. przeniósł do dyspozycji Komendanta Głównego Policji:

 • insp. Dariusza KRÓLA – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

Komendant Główny Policji z dniem 9 lutego 2024 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu:

 • insp. Pawła HERBUSIA – pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji

Komendant Główny Policji z dniem 9 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

 • I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Piotrowi JANIKOWI – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu
 • I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie podinsp. Piotrowi STĘPCE – naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Komendant Główny Policji z dniem 12 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

 • Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Jerzemu SZTUCOWI – Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa IV

Komendant Główny Policji z dniem 12 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji:

 • insp. Jacka TARNOWSKIEGO – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku