Kolejne zmiany kadrowe w Policji

ilustracja

Informujemy o kolejnych zmianach kadrowych, które nastąpiły na stanowiskach kierowniczych polskiej Policji.

Komendant Główny Policji z dniem 22 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

 • I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Tomaszowi JAROSZOWI – Komendantowi Powiatowemu Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Komendant Główny Policji z dniem 29 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

 • Zastępcy Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP mł. insp. Krzysztofowi ZYNKOWI – naczelnikowi Wydziału – Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP.

Komendant Główny Policji z dniem 1 lutego 2024 r. zwolnił z pełnienia obowiązków:

 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza KRZYSTYNIAKA – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Komendant Główny Policji z dniem 1 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku

 • Zastępcy Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP mł. insp. Danielowi PALACZOWI – naczelnikowi Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 2 lutego 2024 r. powołał na stanowisko:

 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Tomasza MICHUŁKĘ – pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji.

Komendant Główny Policji z dniem 2 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji:

 • nadinsp. Piotra LECIEJEWSKIEGO  – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
 • insp. Jacka KUMPIAŁOWSKIEGO – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.
 • insp. Krzysztofa SMELĘ – I Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji.
 • insp. Anetę PAWLIŃSKĄ – dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
 • mł. insp. Karolinę KARWOWSKĄ – zastępcę dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
 • insp. Danutę ULEWICZ – zastępcę dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Komendant Główny Policji z dniem 3 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku:

 • Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Iwonie MARCINIAK-KRAWCZYK – pozostającej w dyspozycji dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 3 lutego 2024 r. powołał na stanowisko:

 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Jakuba GORCZYŃSKIEGO – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

 

źródło: POLICJA.PL